Документи
Удостоверение от ДАМТН № 02782 от 24.06.02 г. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0273 от 03.12.07 г. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0555 от 11.04.11 г. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0658 от 18.07.11 г., 1-ва стр. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0658 от 18.07.11 г., 2-ра стр. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0686 от 08.08.11 г. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0640 от 24.06.11 г. свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0786/06.01.2012 г., стр. 1 свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0786/06.01.2012 г., стр. 2 свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0786/06.01.2012 г., стр. 3 свали
Удостоверение от ДАМТН № У02-0786/06.01.2012 г., стр. 4 свали
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 110/18.05.2004 г. свали
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 522/23.02.2005 г. свали