Касови апарати Daisy

От 31.03.2012 г. всички фискални устройства, предлагани на пазара, са в съответствие изискванията на Наредба Н-18/2006 г. на Министерството на финансите, а именно: същите са с вградени данъчни терминали за дистанционна връзка с НАП. 


Информацията към НАП се предава автоматично от фискалното устройство, посредством GPRS мрежата на GSM оператора, чиято SIM карта е вградена в устройството. 

В цената на новото фискално устройство се включват:

  • фискално устройство;
  • едногодишен абонамент към мобилен оператор;
  • договор за едногодишно сервизно обслужване;
  • свидетелство за регистрация.  

 


За да бъде готово фискалното устройство за работа, същото трябва да бъде въведено в експлоатация, като бъде програмирано с данните на клиента и търговския обект, а също да се програмират заявените групи продавани стоки (департаменти). След това фискалното устройство трябва да бъде регистрирано в НАП, за което се разпечатва потвърждение. 

Всичко това го извършваме ние. Нарича се програмиране и фискализиране и тази услуга се ценообразува отделно, в размер на 40 лв., без ДДС. 

За целта при закупуване на фискално устройство е необходимо да се попълни Заявка, по образец, формуляра на която може да се изтегли от сайта (по-долу, от секция Документи), да се изпрати на електронната ни поща, а заплащането да се извърши по банков път: сметката е IBAN BG77SOMB91301047717602, BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД, титуляр на сметката: Дейзи ЕООД, а готовия за експлоатация касов апарат - да се получи с куриер, на посочен от Вас адрес. Куриерската услуга за доставки в цялата страна е безплатна за Вас. 
Разбира се, че всичко това може да се извърши и в някой от офисите ни, само трябва да се има предвид, че програмирането и фискализирането, попълването на паспорта, издаването на свидетелството за регистрация, изготвянето на договора за сервиз и фактурата изискват време - не по-малко от 1 час.

При избора на касов апарат е необходимо да съобразите дали Ви трябва стационарен или мобилен апарат. Мобилните, разполагат с батериен пакет, който им позволява да работят и когато липсва електрозахранването, но са по-скъпи и трябва да се съобразявате с циклите на зареждане и разреждане. Компактен или по-голям и по-стабилен апарат ви трябва? Имате ли предпочитана марка: Daisy или Datecs? Важно е да се съобрази и кой мобилен оператор има покритие в района на търговския Ви обект.

 

Цената на съответния модел касов апарат е посочена под снимката му.  

АКО ВЕЧЕ ИМАТЕ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И ЖЕЛАЕТЕ НИЕ ДА МУ ИЗВЪРШВАМЕ СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, УСЛОВИЯТА ПРИ НАС СА СЛЕДНИТЕ, СЛЕД ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

  • 40 лв., без ДДС - за 1-годишно сервизно обслужване;
  • 40 лв., без ДДС - за 1-годишен абонамент към мобилен оператор;
  • НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ, при смяна на сервизната фирма, до изтичане на срока на договора със старата Ви сервизна фирма; 
  • Не е необходимо да посещавате или уведомявате стария Ви сервиз за решението да промените фирмата за сервизно обслужване.

Посетете АКТУАЛНО, за да се запознаете с новите ни ПРОМОЦИИ! 

 

Ще се радваме да станете наши клиенти!
Заявка за фискално устройство - формуляр свали
Технически и функционални характеристики на Daisy eXpert 01 KL свали
Технически и функционални характеристики на Daisy Micro C 01 KL свали
Технически и функционални характеристики на Daisy Perfect S KL свали
Технически и функционални характеристики на Daisy Perfect M KL свали
Електронна таблица за изчисляване на месечните вноски при разсрочено плащане свали