Касови апарати Tremol

Съгласно изискванията на последните промени в Наредба Н-18/2006 г. на Министреството на финансите, фискалните устройства /ФУ/, намиращи се в експлоатация трябва да отговарят на следните изисквания: 

     1. Във всеки фискален бон за извършена продажба да отпечатват уникален QR код;

     2. На всеки 5 минути автоматично да предават към сървъра на НАП информация за извършените продажби;

     3. Да могат да извършват сторно операции

     и т.н.

За целта е необходимо новозакупените устройства да отговарят на изискванията на Наредбата, а старите, които се намират в експлоатация да бъдат подменени с нови или софтуерно доработени, ако това е възможно. Моделите ФУ, които могат да бъдат доработвани са публикувани на сайта на НАП.

Крайните срокове за доработка или смяна с нови ФУ са както следва:

     1. За регистрираните по ЗДДС лица - 31.03.2019 г.;

     2. За нерегистрираните по ЗДДС лица - 30.06.2019 г.;

     3. За лицата, използващи СУПТО - 30.09.2019 г.


В цените на новите ФУ, се включват:

  • стойността на фискалното устройство;

  • ДДС;

  • едногодишен абонамент към мобилен оператор;

  • договор за едногодишно сервизно обслужване;

  • регистрация в НАП;

  • свидетелство за въвеждане в експлоатация.  


При закупуване на фискално устройство е необходимо:

      1. Да се попълни формуляра на Заявката, който може да се изтегли от TУК  и да се изпрати на електронната ни поща;

      2. Да заплатите цената на ФУ по банков път: IBAN BG17UNCR70001523577406, BIC: UNCRBGSF, с титуляр на сметката: Дейзи ЕООД, с ЕИК 821150185.

Готовото за експлоатация ФУ ще получите с куриер, на посочен от Вас адрес. Куриерската услуга за доставка на стоки, над 500 лв. е безплатна. 


АКО ВЕЧЕ ИМАТЕ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И ЖЕЛАЕТЕ НИЕ ДА МУ ИЗВЪРШВАМЕ СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, УСЛОВИЯТА ПРИ НАС СА СЛЕДНИТЕ, СЛЕД ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

  • 54.00 лв. без ДДС - за 1-годишно сервизно обслужване;

  • 53.33 лв. без ДДС - за 1-годишен абонамент към мобилен оператор;

  • НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ, при смяна на сервизната фирма, до изтичане на срока на договора със старата Ви сервизна фирма; 

  • Не е необходимо да посещавате или уведомявате стария Ви сервиз за решението да промените фирмата за сервизно обслужване.

Посетете АКТУАЛНО, за да се запознаете с новите ни ПРОМОЦИИ! Ще се радваме да станете наши клиенти!
Заявка за закупуване на ФУ - формуляр свали