СОТ охрана

Охраната с технически системи за сигурност на имуществото на физически и юридически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) осъществяваме от повече от 15 години.

Охраната на разнородните обекти извършваме с помощта, както на охранителни системи, така и с видеоохранителни системи, пожароизвестителни системи и системи за контрол на достъпа.

Присъединяване на охраняваните обекти към централизирана СОТ система, за дистанционен мониторинг и проверка на алармените сигнали на място, предлагаме само в градовете Бургас, Монтана и Козлодуй.

В работата ни помага и дългогодишния опит, доброто име, доверието на клиентите, както и факта, че сме 1-вият частен СОТ в гр. Монтана и 2-ят в градовете Бургас и Козлодуй.
Закон за частната охранителна дейност свали
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 110/2004 г. свали
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 552/2005г. свали